Chronik Thailands

กาลานุกรมสยามประเทศไทย

von

Alois Payer

Chronik 1990 / B. E. 2533

1. undatiert


Zitierweise / cite as:

Payer, Alois <1944 - >: Chronik Thailands = กาลานุกรมสยามประเทศไทย. -- Chronik 1990 / B. E. 2533. -- 1. undatiert. -- Fassung vom 2017-03-19. -- URL: http://www.payer.de/thailandchronik/chronik1990a.htm

Erstmals publiziert: 2012

Überarbeitungen: 2017-03-19 [Ergänzungen] ; 2017-01-05 [Ergänzungen] ; 2016-08-15 [Ergänzungen] ; 2016-04-12 [Ergänzungen] ; 2016-03-22 [Ergänzungen] ; 2016-02-12 [Ergänzungen] ; 2016-01-24 [Ergänzungen] ; 2015-05-25 [Ergänzungen] ; 2015-04-16 [Ergänzungen] ; 2014-11-20 [Ergänzungen] ; 2014-10-09 [Ergänzungen] ; 2014-09-25 [Ergänzungen] ; 2014-09-12 [Ergänzungen] ; 2014-08-13 [Ergänzungen] ; 2014-03-21 [Ergänzungen] ; 2013-06-10 [Ergänzungen] ; 2013-04-29 [Ergänzungen] ; 2013-04-26 [Aufteilung des Jahrgangs] ; 2013-04-16 [Ergänzungen] ; 2013-04-10 [Ergänzungen] ; 2013-03-07 [Ergänzungen] ; 2013-01-25 [Ergänzungen] ; 2013-01-13 [Ergänzungen]

©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Herausgebers.

Dieser Text ist Teil der Abteilung Thailand von Tüpfli's Global Village Library


ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด


 

 

Gewidmet meiner lieben Frau

Margarete Payer

die seit unserem ersten Besuch in Thailand 1974 mit mir die Liebe zu den und die Sorge um die Bewohner Thailands teilt.

 


Vorsicht bei den Statistikdiagrammen!

Bei thailändischen Statistiken muss man mit allen Fehlerquellen rechnen, die in folgendem Werk beschrieben sind:

Morgenstern, Oskar <1902 - 1977>: On the accuracy of economic observations. -- 2. ed. -- Princeton : Princeton Univ. Press, 1963. -- 322 S. ; 20 cm.

Die Statistikdiagramme geben also meistens eher qualitative als korrekte quantitative Beziehungen wieder.

 


2533 / 1990 undatiert


Statistische Daten 1990:
 • Einwohner: 56,3 Mio.
 • Bruttosozialprodukt: 219 Milliarden Baht
 • Durchschnittliches jährliches Pro-Kopf-Einkommen: 29.959 Baht
 • Ausländische Touristen: 5,3 Mio.
 • Lebenserwartung Männer: 66 Jahre
 • Lebenserwartung Frauen: 71 Jahre

199x

In Thailand gibt es schätzungsweise über 100.000 spiritistische Medien. Sie heben einen jährlichen Umsatz von über 20 Milliarden Baht.


Abb.: Spiritistisches weibliches Medium, Si Songkhram (ศรีสงคราม) , 2007
[Bildquelle: Mattes / Wikimedia. -- Public domain]


Abb.: Lage von Si Songkhram (ศรีสงคราม)
[Bildquelle: OpenStreetMap. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, share alike)]

1990 (?)

Gründung der Sekhiayadhamma Group (กลุ่มเสขิยธรรม)

"A loose network of "development monks," called Phra Sekhiyadhamma [พระเสขิยธรรม], emerged in the 1980s with the aim of returning sangha leadership to monks responsible to their local communities and local people’s needs. This network is the Thai monastic version of nongovernmental organizations (NGOs). Phra Sekhiyadhamma includes many monks dedicated to community development, environmental issues, and traditional healing work at the village, district, and provincial levels. They respond to the problems and abuses of modernization with creative adaptations of old skills, Buddhist teachings, and approaches learned from NGOs. Also included in the group are more scholarly monks who support the grassroots work of their colleagues through writing and social analysis. Most of the pioneers are now seventy years old, while the second wave is a generation younger. A new generation is coming along, too, with both rural and urban roots."

[Quelle: Kamala Tiyavanich [กมลา ติยะวนิช] <1948 - >: The Buddha in the jungle. -- Chiang Mai : Silkworm, 2003. -- 380 S. ; Ill. ; 22 cm. -- ISBN 974-9575-27-X. -- S. 314. -- Faire use]

1970- 1990

Zunahme der Angehörigen qualifizierter Berufe


Abb.: Prozentuale Zunahme der Angehörigen qualifizierter Berufe in ganz Thailand und ausgewählten Provinzen, 1970 - 1990
[Datenquelle: LoGerfo, James P. -- In: Money & power in provincial Thailand / edited by Ruth McVey.  -- Copenhagen : NIAS, 2000. -- 288 S. ; 23 cm. -- ISBN 87-87062-70-4. -- S. 255]


Abb.: Lage der genannten Provinzen
[Bildquelle: CIA. -- Public domain]

 

199x

Der Maler Chaiwat Waranon (ชัยวัฒน์ วรรณานนท์, 1946 - ) malt drei jahre lang Wandmalereien im Wat Doi Saket (วัดดอยสะเก็ด) im Stil des "magic realism", Chaiwat ist ein Laienschüler von Buddhadasa Bhikkhu (พุทธทาสภิกขุ, 1906 - 1993).


Abb.: Lage von Wat Doi Saket (วัดดอยสะเก็ด)
[Bildquelle: OpenStreetMap. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, share alike)]


Abb.: "Bilder verdecken den Buddha", Wandmalerei in Wat Doi Saket (วัดดอยสะเก็ด) / von Chaiwat Waranon (ชัยวัฒน์ วรรณานนท์, 1946 - ), 2012
[Bildquelle: ol'pete. -- https://www.flickr.com/photos/doiboipete/6092881633. -- Zugriff am 2015-04-16. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung)]


Abb.: Wandmalerei in Wat Doi Saket (วัดดอยสะเก็ด) / von Chaiwat Waranon (ชัยวัฒน์ วรรณานนท์, 1946 - ), 2012
[Bildquelle: ol'pete. -- https://www.flickr.com/photos/doiboipete/7663592492/. -- Zugriff am 2015-04-16. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung)]


Abb.: Wandmalerei in Wat Doi Saket (วัดดอยสะเก็ด) / von Chaiwat Waranon (ชัยวัฒน์ วรรณานนท์, 1946 - ), 2012
[Bildquelle: ol'pete. -- https://www.flickr.com/photos/doiboipete/7663593690/. -- Zugriff am 2015-04-16. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung)]

1990

Rirkrit Tiravanija (ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, 1961 - ) beginnt seine internationale Künstlerkarriere, indem er in der Paula Allen Gallery in New York pad thai (ผัดไทย) kocht


Abb.: Pad Thai (ผัดไทย)
[Bildquelle: Takeaway / Wikimedia. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, share alike)]

1990

Die National Culture Commission definiert 12 unerwünschte Werte der Thais:

 1. Unmoral
 2. Materialismus
 3. schlechte Arebeitsmoral
 4. Mangel an Aufopferungsbereitschaft für die Nation
 5. Mangel an Nationalismus
 6. Eigennutz vor Gemeinnutz
 7. Ausgaben über den Einnahmen
 8. Konsumerismus
 9. angeberisch oder hart sein
 10. unangemessener Lebensstandard
 11. Fatalismus und Glaube an Magie
 12. Aufgabe bäuerlicher Lebensformen

1990

Bei einer landesweiten Umfrage unter 15- bis 49jährigen Singles, geben an, schon einmal Sex gehabt zu haben

(N: 1100 Männer, 1700 Frauen)

1990

Sexualpraktiken Schwuler in einer Stadt Nordostthailands


Abb.: Sexualpraktiken von 155  Schwulen in einer Stadt Nordostthailands, 1990  (in Prozent, Mehrfachnennungen)
[Datenquelle: Jackson, Peter A. <1956 - >: Dear Uncle Go : male homosexuality in Thailand : สวัสดีกรับ อาโก๋ ปากน้ำ. -- Bangkok : Bua Luang, 1995. -- 310 S. : Ill. ; 21 cm. -- ISBN 0942777115. -- Völlige Neubearbeitung von Ders.: Male homosexuality in Thailand : an interpretation of contemporary Thai sources (1989). -- S. 222.]

1977 - 1990

Schwulenbars u.ä. in Thailand


Abb.: Schwulenbars u.ä. in Thailand, 1977, 1990
[Datenquelle: Jackson, Peter A. <1956 - >: Dear Uncle Go : male homosexuality in Thailand : สวัสดีกรับ อาโก๋ ปากน้ำ. -- Bangkok : Bua Luang, 1995. -- 310 S. : Ill. ; 21 cm. -- ISBN 0942777115. -- Völlige Neubearbeitung von Ders.: Male homosexuality in Thailand : an interpretation of contemporary Thai sources (1989). -- S. 227.]

1990

Dr. Wiwat Rojanapithayakorn (นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร) initiiert das “100 Percent Condom Use Project” im Sex-Gewerbe.


Abb.: Dr. Wiwat Rojanapithayakorn (นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร)
[Bildquelle: http://www.princemahidolaward.org. -- Fair use]
 

1990

Gründung von ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes)


Abb.: ®Logo

"ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes) ist ein internationales Netzwerk mit Sitz in Bangkok, Thailand und Ablegern in vielen Ländern, unter anderem in Deutschland, Österreich und in der Schweiz."

[Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/ECPAT. -- Zugriff am 2016-01-24]

1990

Alterspyramide:


Abb.: Alterspyramide 1990
[Datenquelle: Pocket Thailand in figures (1996), S. 28]

Vergleiche die Alterspyramide 1970:


Abb.: Alterspyramide gemäß Volkszählung 1970 (in 1000 EW)
[Datenquelle: Mitchell (1982), S. 60]

1990

Die Zunahme der Lebenserwartung flacht ab:


Abb.: Lebenserwartung bei Geburt, 1960 - 2010
[Quelle: Weltbank]

1950 - 1990


Abb.: Geschätzte Mittelschicht-Bevölkerung 1950 - 1990
[Datenquelle: Genders & sexualities in modern Thailand / edited by Peter A. Jackson [1955 - ] & Nerida M. Cook. -- Chiang Mai : Silkworm, 1999. -- 289 p. ; 23 cm. -- ISBN 9747551071. -- S. 75, Anm. 5]

1990

Slums und Slumbewohner:


Abb.: Slums und Slumbewohner, 1990
[Datenquelle: Bello (1998), S. 106]


Abb.: Slum, Bangkok, 2006
[Bildquelle: Nina. -- http://www.flickr.com/photos/msnina/225059998/. -- Zugriff am 2012-02-10. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, share alike)]

1990 - 2011

Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch


Abb.: Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch 1990 - 2011 (in Prozent)
[Datenquelle: http://www.statista.com/statistics/246090/share-of-renewable-energy-of-energy-consumed-in-thailand/. -- Zugriff am 2014-03-21. -- Fair use]

1990

Neue Satang-Münzen (สตางค์):


10, 5 und 1 Satang (สตางค์) 1990
[Bildquelle: th.Wikipedia]

1988 - 2010

Militärausgaben:


Abb.: Militärausgaben 1988 - 2010 in Milliarden Baht (blau) und in Promille des Bruttosozialprodukts (rot).
[Datenquelle: SIPRI]


Abb.: Das Militär braucht Waffen um putschen zu können, und es putscht, um den Staat als persönliche Pfründe und als Geldquelle für die eigene Tasche nutzen zu können. Putsch Februar 2007.
[Bildquelle: Manik Sethisuwan / Wikimedia. -- Public domain]

1990

Beginn der Produktion des chinesischen gepanzerten Mannschaftstransportwagens Type 85 AFV. Er wird im Thai Militär eingesetzt.


Abb.: Einsatz gegen das eigene Volk: Type 85 AFV im Einsatz gegen "Rothemden" (เสื้อแดง), 2010-05-19
[Bildquelle: null0. -- http://www.flickr.com/photos/null0/4685036130/. -- Zugriff am 2013-06-11. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung)]

1989/1990

HIV-Positive in Risikogruppen:


Abb.: HIV-Positive in den Risikogruppen Prostituierte und Drogenabhängige, 1989/1990
[Datenquelle: Garrett, Laurie: The coming plague. -- 1994. -- S. 697]


Abb.: Die Ausgabe steriler Spritzen an Drogenabhängige würde die Zahl der Neuinfektionen mit HIV drastisch reduzieren, Bangkok, 2011
[Bildquelle: Trinn Suwannapha / World Bank. -- http://www.flickr.com/photos/worldbank/6442291555/. -- Zugriff am 2012-02-21. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung)]

1990

Konkurs von Nathee Thong, einer der Baufirmen von Banharn Silpa-archa (บรรหาร ศิลปอาชา, 1932 - ).

1990

Es erscheint

ศรีศักร วัลลิโภดม = Srisakara Vallibhotama <1938 - >: แอ่งอารยธรรม อีสาน : แฉหลักฐานโบราณคดีพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไทย = A northeastern site of civilization : new archeological evicence to change the face of Thai history. -- กรุงเทพฯ : มติชน, [1990]. -- (ศิลปวัฒนธรรม. ฉบับพิเศษ)


Abb.: Einbandtitel

1990

Es erscheint:

สุวินัย ภรณวลัย [Suwinai Pharanawalai]: มวยจีนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า = Kungfu for a better life. -- กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2533 [=1990]


Abb.: Einbandtitel

"Of special interest in this respect is Dr Suwinai Pharanawalai [สุวินัย ภรณวลัย], an economist at Thammasat University [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], who was educated in Japan and speaks Japanese fluently. Dr Suwinai is one of the promoters of a distinctly East Asian "knowledge for struggle in the globalizing epoch," as the subtitle of one of his books puts it (Suwinai 1995). His Kungfu for a Better Life, which first appeared in 1990 and was reprinted many times, is indebted to Japanese and Chinese writings that offer the kind of knowledge and personal disciplines needed in tough times. In 1994 he founded a school, Seibukan Martial Arts and Homo Excellens Academy, where he teaches his philosophy for developing mind, body and spirit. The doctrines of the self that Suwinai studies and practices are culturally quite distinct from those promoted by the ideology of nation-religion-monarchy that have been typical of the ethno-ideology of Thainess prominent until the late 1980s."

[Quelle: Craig J. Reynolds. --  In: National identity and its defenders : Thailand today / ed. Craig J. Reynolds. -- rev. ed. [der ed. 1991]. -- Chiang Mai : Silkworm, 2002. -- 357 S. : Ill. ; 22 cm. -- ISBN 9747551888. -- S. 313f. -- Fair use]

1990

Im Royal Thai Army Radio and Television Channel 5 (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5) läuft das Lakorn (ละคร - Soap Opera) Jao Nang (เจ้านาง).


Abb.: Plakat
[Bildquelle: Wikipedia. -- Fair use]

"Jao Nang, also known as The Princess's Terror (Thai:เจ้านาง), is a period horror Lakorn which originally aired in the mid-1990s and became known among Thai viewers as the most frightening lakorn. It starred Chakkrit Amarat (จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, 1969 - ) and Kavinna Suvannaprateep (กวินนา สุวรรณประทีป) in the leading roles.

In 1997, BBTV Channel 7 (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7) released its hit lakorn, Pob Pee Fa (ปอบผีฟ้า), which provided a  similar to this lakorn, but with different characters and story details. This 1997 lakorn was later referred to as a remake by some viewers.

Plot

A princess of the northeast kingdom, suddenly possessed by the spirit of an ogress, turns to an evil spirit to find the raw food and fresh blood that must be provided in a banana leaf for a sick spirit. This has occurred over the centuries, with several generations of princesses in terror.

 Reception

The lakorn received an extremely high rating among Thai viewers and was one of the highest rated lakorn for Channel 5. Thai viewers recently rated it as one of the scariest lakorn ever.[1]

 Origins

The real name of Pee Fah is Phi Pop (ผีปอบ).

This ghost lives inside a witch and leaves her body during sleep. Before the witch can die, they have to find somebody who will inherit the spirit by consuming some of the old witch's saliva.

These ghosts are powerful and fearful. If they succeed in possessing someone, they will eat that person's intestines. One way to get rid of them is to call in a "doctor" dancer. This spirit doctor chases away the "PHI POP" by making a whirlpool dance. When watching the dance, the "PHI POP" will supposedly enter the whirlpool and be chased from the body.

The origins of "PHI POP" come from an old legend: Long ago, a prince fond of magic found a way to enter bodies which were still alive and to take control of them. Once the prince said magic words and entered the body of an animal. His servant overheard those words, repeated them, and entered the body of the prince. The servant fooled people into thinking he was the prince. Seeing this, the prince quickly entered the body of a bird and rushed to tell the truth to his wife. Upon hearing this, the prince's wife had the servant's body destroyed and the prince challenged the false prince to enter the body of an animal. When the servant foolishly entered and took control of the animal's body, the real prince re-entered his own body. The servant was unable to re-enter his body as it was destroyed. Henceforth, his revenant spirit goes from one body to another, eating its intestines.[2]

 Phi Pop appearance in Thailand

In 2007, following the mysterious and sudden deaths of four villagers in Kalasin's (กาฬสินธุ์) Sam Chai sub-district (สามชัย), some 1000 residents, fearing the deaths were caused by evil spirits, raised some 35000 Thai Baht for an exorcism of "PHI POP", allegedly dwelling in two of the female villagers.[3]"

[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Jao_Nang. -- Zugriff am 2012-03-06]

1990

Premiere des Films ทวิภพ (Another world) von Cherd Songsri (เชิด ทรงศรี,1931 – 2006)


Abb.: Filmplakat
[Fair use]

ca. 1990

Es erscheint auf Audiokassette der Song:

จินตหรา พูนลาภ [Chintara Phunlap] <1971 - >: “Khoi rak chak Yoeraman” คอยรักจากเยอรมัน ["ich warte auf die Rückkehr meines Geliebten aus Deutschland(, wo er arbeitet)"].

Künstlerlink auf Spotify:
URI: spotify:artist:3KlfbBoTPmF2TwJxFzveRI
URL: https://open.spotify.com/artist/3KlfbBoTPmF2TwJxFzveRI


Abb.: Chintara Phunlap [
จินตหรา พูนลาภ], 2007
[Bildquelle:
Mika Toropainen / Wikimedia. -- GNU FDLicense]

 

1990

Es erscheinen die Songs

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ [Phongsit Khamphi] <1967 - >: พ่อเป็นกรรมกร ["Mein Vater ist ein Fremdarbeiter"].

Der Song auf Spotify:
URI: spotify:track:31ViwtlyZoEMB65Yyg12lU
URL: https://open.spotify.com/track/31ViwtlyZoEMB65Yyg12lU

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ [Phongsit Khamphi] <1967 - >: 2000b. สาวส่งออก ["Junge Frauen zum Export"]

Der Song auf Spotify:
URI: spotify:track:1FbnuhZaBgRoq0T1Mov2i3
URL: https://open.spotify.com/track/1FbnuhZaBgRoq0T1Mov2i3

Beide in der Audiokassette รวมฮิตสุดชีวิต ["Sammlung der Besten Songs-for-Life-Hits"]
 


Abb.: Phongsit Khamphi [พงษ์สิทธิ์ คำภีร์], 2010
[Bildquelle:
Photographer attached to the Prime Minister of the Kingdom of Thailand : Peerapat Wimolrungkarat / พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์. -- https://www.flickr.com/photos/thaigov/4942367798/. -- Zugriff am 2014-09-06. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung)]


Abb.: Cover einer späteren Ausgabe auf CD

1990

Es erscheint der Song

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ [Phongthep Kradonchamnan] <1953 - >: ตังเก ["Fischerboot"]. in der Audiokassette คนจนรุ่นใหม่ ["Die neue Generation der Armen"]

Der Song auf Spotify:
URI: spotify:track:7CZv6xQKydBpeKosnmPK0l
URL: https://open.spotify.com/track/7CZv6xQKydBpeKosnmPK0l


Abb.: Phongthep Kradonchamnan [พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ], 2007
[Bildquelle: th.Wikipedia. -- GNU FDLicense]


Abb.: Cover einer späteren Ausgabe auf CD

1990

Erste Folge der Comics-Erzählung PangPond (ปังปอนด์).


Abb.: PangPond (ปังปอนด์) als selbständiger Comics
[Bildquelle: th.Wikipedia. -- Fair use]

"PangPond (Thai: ปังปอนด์) is a Thai cartoon character created by Pakdee Saentaweesuk (ภักดี แสนทวีสุข, 1960 - ). He is a 5 year old boy with three strands of hair on his head.

PangPond start his story on 'Cartoon Mahasanook' (มหาสนุก) one of the most famous comic book of Thailand with circulation more than 350.000 copies per week. Now PangPond has been contribute into his own comic book within 2 style; 4 color and Monochrome.

Since 2002 Banlue Group, Banluesarn's head office, has been launch PangPond into 3D animation broadcast both in IMAX theater and Channel 3 in Thailand.

Character Profile.

Gender : Male

Age: 5 years

Appearance: Tiny, short, big round eyes and three strands of hair.

Characteristic: Ordinary boy with highly imaginative, hyper active personality, curiosity always get him into trouble but somehow he will always find a way out."

[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/PangPond. -- Zugriff am 2012-03-05

1990

SEAwritelogo.png

Anchalee Vivatanachai (อัญชัน = อัญชลี วิวัธนชัย, 1952 - ) erhält den Southeast Asian Writers Award für die Kurzgeschichtensammlung::

อัญชัน [= อัญชลี วิวัธนชัย] [Anchan = Anchalee Vivatanachai] <1952 - >:  อัญมณีแห่งชีวิต [Juwel des Lebens]


Abb.: Einbandtitel

1990

Es erscheint die Autobiographie eines Schwulen

นที ธีระโรจนพงษ์ [Natee Teerarojjanapongs] <1956 - >: กว่าจะก้าวข้ามเส้นสีขาว ["Bevor ich die weiße Linie überschritt"]

Das Buch wird ein Bestseller

 

1990

Architekt Nithi Sthapitanonda (นิธิ สถาปิตานนท์, 1947-....) von A49: Fertigstellung der Häuser

1990

Architektin Prapapat Niyom (ประภาภัทร นิยม) & Architekt Theeraphon Niyom (ธีรพล นิยม, 1951 - ) von Plan Architect Co. Ltd.: Fertigstellung des Hauses

1990

Architekt Vittvat Charoenpong (วิทวัชช์ เจริญพงศ์): Fertigstellung des Hauses:

1990

Architekt Somchai Jongsaeng [สมชาย จองแสง] (1960 - ) von Deca Atelier: Fertigstellung des Hauses

1990

Architekt John Rifenberg ( - 1992): Fertigstellung des Hauses

1990

Briefmarken:


Verwendete Ressourcen

ausführlich: http://www.payer.de/thailandchronik/ressourcen.htm


Zu Chronik 1990 / B. E. 2533. -- 2. Januar bis Juni.